Home Historia Parafia Przyroda Położenie Foto Linki O Autorze

 

Wieś Dorohucza położona jest w województwie lubelskim, powiecie świdnickim w gminie Trawniki. Od nazwy wsi bierze swoją nazwę mezoregion fizycznogeograficzny Obniżenie Dorohuckie

Obniżenie Dorohuckie (845.31) - mezoregion fizycznogeograficzny we wschodniej Polsce, stanowiący część Polesia Wołyńskiego. Od północy graniczy z Równiną Łęczyńsko-Włodawską, od wschodu z Pagórami Chełmskimi, od południa i południowego wschodu z Działami Grabowieckimi, od zachodu z Płaskowyżem Świdnickim a od południowego zachodu z Wyniosłością Giełczewską.

Region jest wyżyną zbudowaną z wapienno-marglistych skał kredowych, pokrytych zwydmionymi piaskami plejstoceńskimi. Na terenie Obniżenia Dorohuckiego występują licznie wypełnione torfem zagłębienia bezodpływowe. Na wychodniach kredowych wykształciły się rędziny (gleby litogeniczne).

Główną rzeką przepływającą przez region jest Wieprz, wzdłuż którego w 1990 roku utworzono Nadwieprzański Park Krajobrazowy.

Głównymi miejscowościami regionu są Milejów i Trawniki.

Obniżenie Dorohuskie obejmuje swym zasięgiem części gmin: Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Trawniki, Krasnystaw, Łopiennik Górny, Milejów, Puchaczów i Cyców.

 

Źródła:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Dorohuckie  [dostęp 19.04.2009]