Home Historia Parafia Przyroda Położenie Foto Linki O Autorze

 

 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Dorohuczy została erygowana 25 sierpnia 1929 r. przez bp. lubelskiego Mariana Fulmana. Powstała z podziału parafii Kanie, Biskupice i Siedliszcze. Uposażono ją w 11 ha ziemi zakupionej przez Kurię Biskupią. Część funduszy pochodziła ze składek miejscowej ludności.  W 1992 r. została włączona do dekanatu siedliskiego i znajduje się po jego zachodniej stronie. Administracyjnie parafia należy do gmin: Trawniki i Siedliszcze. Parafia liczy ok. 1550 wiernych, w tym ponad 1100 katolików. Należą do niej następujące miejscowości: Chojno Nowe I, Chojno Nowe II, Dorohucza Wieś i Kolonia, Ewopole, Romanówka i Wojciechów. Od 1998 r. proboszczem parafii jest ks. Stanisław Gałat. Dwa razy do roku odbywają się tu odpusty – pierwszy 15 sierpnia na święto Wniebowzięcia NMP, a drugi 28 października na  św. Judy Tadeusza. W ciągu roku niedzielne Msze św. odbywają się w godzinach:  9.00; 11.00; 13.00; i 15.00. (w okresie letnim: 9.00; 11.00; 15.00; 18,00).

Kościół parafialny pw. Św. Judy Tadeusza wybudowano ok. 1790 r. z fundacji Szczęsnego i Barbary Siła-Nowickich, znanego szlacheckiego rodu z Wyląg i Kazimierza Dolnego. Jest to budynek murowany, jednonawowy (salowy) urządzony w stylu klasycystycznym. Drewniany ołtarz pochodzący z XIX w. wyposażono w ruchomy obraz św. Judy Tadeusza (1950 r.). Na stałe w ołtarzu umieszczono obraz Wniebowzięcia NMP (1958 r.)

 

Kościół posiada dwa ołtarze drewniane boczne w stylu klasycystycznym pochodzące z XVIII w. W ołtarzu po prawej stronie umieszczony jest obraz Ubiczowania Pana Jezusa (XVIII w.), po lewej zaś - Matki Bożej (XVIII w.) Chór muzyczny wyposażony jest w 9-głosowe organy (XIX w.), które dwukrotnie poddano procesowi renowacji (m. in. w 1962 r. i 1983 r.). W zakrystii znajdują się stare szaty liturgiczne i naczynia sięgające końca XVIII w. Ponadto w kościele znajdują się portrety dawnych fundatorów - Barbary z Poniatowskich Nowickiej (zm. 11 XII 1799 r.) i Szczęsnego Siła Nowickiego (zm. 24 X 1798 r.)

 

Obok kościoła usytuowana jest dzwonnica wzniesiona w 1998 r. na niej dzwon z 1957 r. Niedaleko kościoła umiejscowiona jest kamienna figura z rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1785 r.

W 1908 r. do kościoła dobudowano zakrystię. W 1930 r. wybudowano plebanię i zabudowania gospodarcze. Na terenie parafii szczególnie ożywiony jest kult św. Judy Tadeusza, apostoła, który był spokrewniony z Jezusem poprzez swoją matkę. Kult istnieje prawdopodobnie od XVIII w. tj. od czasów istnienia w Dorohuczy kaplicy publicznej. Archiwum parafialne zawiera księgi metrykalne od 1929 r., kronikę parafialną oraz księgę wizytacji kanonicznych.

 

W 1905 r. w czasie pożaru świątyni spłonął dach, lecz dopiero w 1908 r. władze carskie zezwoliły na jej remont. Gruntowną renowację kościoła przeprowadzono w 1957 r. W 1962 r. kościół pomalowano. W 1981 r. przeprowadzono remont dachu kościoła, a w 2001 r. pomalowano blachę. W 1998 r. renowacji poddano wszystkie żyrandole, a w 1999 r. obraz św. Judy Tadeusza. W 2000 r. odnowiono tabernakulum, dokonując też złoceń ołtarza głównego. W tymże też roku przed parkanem kościoła i przy wejściu do świątyni położono kostkę brukową i wybudowano chodniki łączące kościół z domem parafialnym i placem zabaw. W 2002 r. pomalowano kościół z zewnątrz i okna wyposażono w witraże. Przedstawiają one czterech Ewangelistów - Mateusza, Jana, Marka i Łukasza. W 2003 r. przeprowadzono gruntowny remont zabytkowej chrzcielnicy. W 2004 r. kościół wyposażono w nowe modrzewiowe ławki. Wokół świątyni wybudowano trzy kapliczki, w których umieszczono rzeźby znalezione na strychu kościoła. Przedstawiają one św. Michała, św. Antoniego i św. Wojciecha. Rzeźby w 2004 r. zostały wpisane do katalogu zabytków. W 2004 r. budynek świątyni wyposażono też w instalację odgromową. W 2000 r. oddano do użytku nowy dom parafialny, pod którego fundamenty powstały w 1997 r. Służy on nie tylko jako lokum dla księdza proboszcza, ale też tętni życiem parafialnym. To tu głównie spotykają się dzieci i młodzież parafii Dorohucza.

 

W parafii aktywnie rozwija się życie religijne i parafialne. Istnieją takie grupy apostolskie i modlitewne jak: Kółka Różańcowe, Ruch Sercańskiej Młodzieży, Ministranci, PDMD, Legion Maryi, Parafialny Klub Sportowy „Meandra”, Akademia Młodzieżowa „Meandra”, Grupa „Jesień” oraz Parafialna Poradnia Rodzinna i Placówka Wsparcia Dziennego. Od października 1999 r. przy parafii działa świetlica opiekuńczo-wychowawcza. Organizowane są akcje letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  pielgrzymki, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru, na basen, zajęcia w ramach warsztatów psychologiczno-terapeutycznych. Działa koło teatralne. Organizowane są zawody i turnieje sportowe. Społeczność parafialna jest też współorganizatorem wielu uroczystości państwowych.

 

W 1929 r. w parafii założono cmentarz grzebalny (przy trasie Chełm-Lublin). 
W 2000 r. został on ogrodzony elementami betonowymi, a przed wejściem ułożono kostkę brukową. W 2002 r. na cmentarzu wycięto drzewa i ustawiono krzyż dębowy. Od 1977 r. parafia posiada drugi tzw. „nowy” cmentarz usytuowany przy lesie (w kierunku Białki). Cmentarz jest ogrodzony cegłą.
W 2003 r. położono kostkę na alejkach i przed kaplicą cmentarną wybudowaną w 2004 r.


stary cmentarz


nowy cmentarz

Kaplica w Chojnie Nowym

W 1994 r. w Nowym Chojnie z inicjatywy ks. Henryka Dulniaka oraz miejscowej społeczności wybudowano kaplicę. Uroczystego poświęcenia dokonał ks. abp Bolesław Pylak. W uroczystości udział wzięło też wielu księży dekanatu Siedliszcze oraz przedstawiciele władz samorządowych ówczesnego województwa chełmskiego oraz gminy Siedliszcze.  W 1999 r. kaplica została otynkowana i pomalowana na zewnątrz. Wewnątrz budynku ułożono posadzkę z płytek ceramicznych. W tym samym roku ufundowano też obraz Zesłania Ducha Świętego oraz wykonano odwodnienie i ogrodzenie posesji na której kaplica się znajduje.  W 2001 r. ułożono kostkę, a w 2002 r. jako wotum z okazji 200-lecia istnienia Archidiecezji Lubelskiej zakupiono dzwon. Umieszczono go na specjalnie przygotowanej do tego celu metalowej konstrukcji. W 2003 r. w bocznej kaplicy położono boazerię, a w 2005 r. kaplicę wyposażono w nowe ławki. Każdego roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego wierni spotykają się na uroczystości odpustowej.  Msze św. w Chojnie Nowym odprawiane są o godz. 11 w niedziele i o godz. 17 w dni powszednie.

Kaplica w Ewopolu

Mieści się w budynku po szkole tzw. "tysiąclatce". Od 1998 r. jest tam sprawowana Msza św. W 1999 r. kaplicę wyposażono w  ławki i naprawiono dach. W 2000 r. położono boazerię, pomalowano ściany zewnętrzne i przeprowadzono konserwację okien. W 2003 r. pomalowano wnętrze, a sufit wyłożono kasetonami. W 2004 r. posesję na której znajduje się kaplica ogrodzono siatką i położono kostkę brukową. 

Proboszczowie Parafii

Wojciech Natkowski 1928-1929,  Bolesław Bednarski 1929-1931, Tadeusz Barwa 1931-1935, Mieczysław Szuliborski 1935-1942,  Władysław Dziewulski 1942-1946, Zygmunt Grzegorzewski 1946-1957, Tadeusz Kłoczewski 1957-1961, Henryk Samul 1961-1967, Jan Liwak 1967-1973, Jan Dudek 1973-1977, Andrzej Kosieradzki 1977-1987, Andrzej Karp 1987-1991, Henryk Dulniak 1991-1998,  Stanisław Gałat od 1998 r.

 

Źródła:

http://www.kuria.lublin.pl/parafie/siedliszcze/dorohucza.htm [dostęp 12. 11. 2009]

http://www.kuria.lublin.pl/cgi-bin/parafia.cgi?ID=102305  [dostęp 12. 11. 2009]

http://www.meandradorohucza.republika.pl/  [dostęp 12. 11. 2009]